Terug naar de kern

In een succesvol bedrijf of project komen visie, werkwijze en eindproduct logisch voort uit één heldere overtuiging. Dit maakt een bedrijf authentiek: geloofwaardig voor medewerker en klant. Het blijkt in de praktijk echter lastig om deze overtuiging helder voor ogen te blijven houden en hier consequent naar te handelen.

De dagelijkse hectiek, werkdruk, ad hoc voorvallen, de concurrentiestrijd en verplichtingen maken dat organisaties ongemerkt steeds verder van hun kern raken. Daarom is het nodig om regelmatig een moment van reflectie te nemen en soms opnieuw te starten. 

Ik help uw organisatie om terug te keren naar de kern van het bestaan – naar het  ‘waarom’ –  om van daaruit de oplossingen te vinden voor de vraagstukken waar u mee zit. Dat doe ik door:

- Het uitvoeren van een doorlichting van uw organisatie om te analyseren op aspecten u verbeteringen kunt doorvoeren. 

- Met u in een inspirerende setting te sparren over strategie,  innovatie of dilemma's waar mee zit;

- Hulp te bieden bij activiteiten als het opstellen van een werkplan of het uitvoeren van beleidsevaluaties en medewerkersonderzoeken.

Van passie naar product

Passie en overtuiging is de basis is van uw organisatie. De eerste stap bij het vinden van een oplossing voor uw vraagstuk is daarom ook om terug te keren naar deze basis. Waarom bent u uw bedrijf begonnen? Waarom bestaat uw organisatie? Wat is de essentie van uw project? En op welke wijze weerspiegelen uw bedrijfsprocessen en eindproducten deze essentie?

Lees meer

Uw eigen oplossing

Vanuit deze kern krijgt u nieuwe en creatieve inzichten om uw organisatie te verbeteren. Hier vindt u uw eigen oplossing voor uw oplossing. Het is uw bedrijf of project, u bent de expert, uw intuïtie is daarom leidend. U heeft alleen iemand nodig die uw intuïtie en gedachtes omzet in concrete activiteiten en producten. Daar help ik u bij.

Lees meer

Wat ik voor u kan betekenen

Op verschillende manieren probeer ik samen met u en uw medewerkers de oplossing te formuleren. Deze ideeën en inzichten verwerk ik vervolgens in een product of dienst waar u behoefte aan heeft. Mijn diensten variëren van een advies op uw vraag tot en met een complete doorlichting van uw organisatie.

 

Lees meer