Terug naar de kern

In een succesvol bedrijf of project komen visie, werkwijze en eindproduct logisch voort uit één heldere overtuiging. Dit maakt een bedrijf authentiek: geloofwaardig voor medewerker en klant. Het blijkt in de praktijk echter lastig om deze overtuiging helder voor ogen te blijven houden en hier consequent naar te handelen. Door de dagelijkse hectiek,  werkdruk, concurrentiestrijd, toegenomen administratie, overhead en andere verplichtingen, zien zelfs de meest enthousiaste ondernemers weleens door de bomen het bos niet meer. Dit heeft direct invloed op de resultaten van je organisatie én – nog belangrijker – op je werkplezier.

Ik kan helpen om weer structuur aan te brengen in deze onoverzichtelijke situatie. Ik help uw organisatie terug te keren naar de kern van het bestaan - naar het  ‘waarom’ -  om van daaruit de oplossingen te vinden voor de vraagstukken waar u mee zit. En dat doe ik door in een ontspannen sfeer een goed gesprek met u te voeren. Ik maak een analyse van uw vraagstuk aan de hand van wat u mij vertelt. Ik stel de juiste vragen om de informatie uit u te halen en help u bij het bedenken van een groot aantal creatieve oplossingen, om het vervolgens te vertalen in een aantal handelingsperspectieven waar u verder mee kunt.

Van passie naar product

Passie en overtuiging is de basis is van uw organisatie. De eerste stap bij het vinden van een oplossing voor uw vraagstuk is daarom ook om terug te keren naar deze basis. Waarom bent u uw bedrijf begonnen? Waarom bestaat uw organisatie? Wat is de essentie van uw project? En op welke wijze weerspiegelen uw bedrijfsprocessen en eindproducten deze essentie?

Lees meer

Uw eigen oplossing

Vanuit deze kern krijgt u nieuwe en creatieve inzichten om uw organisatie te verbeteren. Hier vindt u uw eigen oplossing voor uw oplossing. Het is uw bedrijf of project, u bent de expert, uw intuïtie is daarom leidend. U heeft alleen iemand nodig die uw intuïtie en gedachtes omzet in concrete activiteiten en producten. Daar help ik u bij.

Lees meer

Wat ik voor u kan betekenen

Op verschillende manieren probeer ik samen met u en uw medewerkers de oplossing te formuleren. Deze ideeën en inzichten verwerk ik vervolgens in een product of dienst waar u behoefte aan heeft. Mijn diensten variëren van een advies op uw vraag tot en met een complete doorlichting van uw organisatie.

 

Lees meer